FANDOM


Pembalikan Negara Utih
Sebahagian dari Membunuh Syahmi
Tarikh 11.09.08
Tempat Seluruh Dunia
Status Peperangan bermula
Perubahan
wilayah
Pejabat dr syahmi menjad haram
Pihak bersengketa
Tuanku Utih

Perancis
Mexico
Sepanyol
Sebahagian Russia

Dr syahmi

USA
Pakistan

Komander
Tunku Muth Dr syahmi
Dr syahmi babi tua!